Meie poolt pakutavad teenused on järgnevad:

Meie poolt pakutavad teenused on järgnevad:

 

o        Raamatupidamisteenused

o        Audiitorteenused, finantskonsultatsioonid

o        Dokumentide arhiveerimisteenus

o        Raamatupidamisdokumentatsiooni korrastamine

o        Äriplaanide, analüüside koostamine

o        Aastaaruannete koostamine ja esitamine, FIE tuludeklaratsioonide vormistamine

OÜ Demos-Audit 50 41 379 ja 77 34 385 tel/fax 77 34373 e-post: demosaudit@demos.ee